Investicioni konsalting

 • Izrada biznis planova
 • Izrada svih vrsta investicionih studija opravdanosti i studija izvodljivosti
 • Analiza tržišta s preporukama o investicionim rizicima i šansama
 • Strateško, programsko i finansijsko planiranje investicija
 • Izrada i priprema dokumentacije za prostorno planiranje i izgradnju
 • Analiza i podrška za investicije u područjima pod zaštitom UNESCO
 • Podrška u pripremi tenderske dokumentacije
 • Upravljanje i praćenje investicije
 • Podrška pri utvrđivanju i implementaciji optimalnih modela prodaje proizvoda i usluga
 • Podrška u proširenju poslovnih aktivnosti
 • Ostale usluge investicionog konsaltinga po zahtjevu klijenta
Finansijski konsalting

 • Finansijska analiza poslovanja
 • Programiranje optimizacije finansijskog poslovanja
 • Revizija kreditnih ugovora, uslova i obaveza i identifikovanje povoljnih bankarskih programa
 • Priprema kreditne dokumentacije i zastupanje pred bankama i drugim finansijskim institucijama
 • Planiranje i budžetiranje projekata
 • Praćenje konkursa javnih i međunarodnih institucija, analiza uslova konkurisanja i podrška prilikom konkurisanja za finansijska i nefinansijska sredstva
 • Izrada drugih analitičkih, strateških i programskih dokumenata od značaja za finansijsko poslovanje
 • Ostale usluge finansijskog konsaltinga po zahtjevu klijenataPravni konsalting

 • Pravni due diligence – dubinska analiza pravnog okvira za nesmetan razvoj i funkcionisanje biznisa
 • Analiza poslovnih procesa i internog pravnog okvira od značaja za poslovanje
 • Pravne usluge, mišljenja i priprema dokumentacije u otpočinjanju i realizaciji investicija
 • Izrada internih pravnih akata od značaja za organizaciju i poslovanje u skladu sa zakonskim potrebama (poslovnici, pravilnici, odluke, uputstva, opšti ugovori, izvještaji…)
 • Priprema nacrta/prijedloga ugovora i drugih pravnih formi
 • Pravna mišljenja iz oblasti upravnog, građanskog, radnog i privrednog prava
 • Ostale usluge pravnog konsaltinga po zahtievu klijenta

Marketing konsalting

 • Analiza kapaciteta i potencijala u oblasti marketinga
 • Izrada marketing miksa korišćenjem 4P (product, price, place, promotion)
 • Izrada srednjoročne marketing strategije (content, digital, omnichannel…)
 • Izrada godišnjeg plana marketing aktivnosti
 • Analiza i kreiranje preduslova za razvoj brenda
 • Strateško planiranje za povećanje vidljivosti klijenta
 • Analiza s preporukama za unaprjeđenje Internet nastupa
 • Izrada strategije Internet prisustva
 • Koordinacija implementacije ukupnih marketing aktivnosti
 • Ostale usluge marketing konsaltinga po zahtjevu klijentaBrošura

Projekti