Marketing konsalting

Kreiramo učinkovite marketing strategije i planove koje daju mjerljive rezultate, na bazi prethodno detaljno sprovedenih analiza tržišta i potencijala za svaki projekat pojedinačno.

Naše usluge marketinškog savjetovanja usmjerene su na analitiku i strateško planiranje kako bismo pomogli našim klijentima da postignu svoje marketinške ciljeve. Koristimo analitičke inpute utemeljene na podacima iz različitih izvora, a usmjerene na dobijanje rezultata koji omogućuju kreiranje kvalitetne marketing strategije s jasnim indikatorima uspjeha. Pružamo niz usluga marketinškog savjetovanja, uključujući istraživanje tržišta, analitiku,  planiranje i marketing menadžment.

Naš cilj je pomoći našim klijentima da optimizuju svoja ulaganja u marketing, kreiraju i predstave svoj brend i ostvare kvalitetan i održiv odnos sa svojim klijentima.

Istraživanje tržišta

Analiza tržišta

Marketing strategija

Strategija pojavljivanja i prisustva na Internetu

Brand Planning

Brand Guidelines

Komunikacioni plan

Marketing Budgeting

Marketing Management