O nama

ICL Montenegro je osnovan u septembru 2020. godine.


U odnosu na javni sektor fokus našeg djelovanja je podrška kreiranju javnih politika i, u vezi sa tim, strateških, programskih i projektnih dokumenata od značaja za dalji društveni i ekonomski razvoj Crne Gore.

 

Saradnju sa privatnim sektorom zasnivamo na dvije dimenzije – inostrane investitore koji Crnu Goru vide kao destinaciju za sigurno širenje svog biznisa i na crnogorske privredne subjekte koji žele da unaprijede svoje kapacitete i poboljšaju poslovanje.

Kako bismo ostvarili zacrtane ciljeve dio ICL Montenegro je i širi ekperstki tim iz različitih oblasti, sa zavidnim biografijama i referencama.

Portfolio naših usluga, između ostalog, baziran je na sledeće ključne četiri oblasti:

 

1.    Investicioni konsalting

2.    Finansijski konsalting

3.    Pravni konsalting

4.    Marketing konsalting
MISIJA

Znanjem i kreativnošću dizajniramo put ka klijentovom uspješnom biznisu.
Upoznajte naš tim

ICL je naš izbor, a mi stvaramo nove izbore za naše klijente.

Nakon više godina iskustva i rada u javnom i privatnom sektoru udružili smo se u okviru ICL Montenegro.

Cilj je da doprinesemo daljem razvoju javnog sektora i privrede u oblasti kvalitetnog upravljanja poslovnim procesima i strateškog planiranja i pripreme razvojnih programa i projekata.

Svoja znanja i iskustva koristimo kao putokaz partnerima u razvoju poslovanja, realizaciji razvojnih politika i projekata.

Rješavamo izazove sa kojima se klijenti suočavaju i zajednički dolazimo do ostvarivanja ciljeva i uspjeha.