Nove investicione prilike u opštini Bar

Za potrebe investitora u kontinuitetu pratimo i analiziramo prostorno-plansku dokumentaciju i investicione potencijale.

Grad #Bar predstavlja središte razvoja turističke i stambene gradnje, pa i ne čudi što je fokus ICL Montenegro upravo na valorizaciji najznačajnijih potencijala i ovog grada.

Informišemo da je stupio na snagu Detaljni urbanistički plan #TopolicaIII, za površinu u centru grada koja obuhvata 27,53 ha (275 350,96 m2). Riječ je o najatraktivnijoj lokaciji u užem gradskom jezgru.

Uvjereni smo da će implementacija projekata, u skladu s ovim DUP-om, doprinijeti daljem urbanom razvoju grada, s posebnim fokusom na #turizam i izgradnju modernih stambenih i poslovnih centara.

Investitorima je na raspolaganju više različitih parcela sa BGP:
–      550 – 1.400m2, spratnosti P+2+Pk;
–      1.400 – 2.300m2, spratnosti P+4;
–      2.300 – 17.000m2, spratnosti P+8+Pk

Zadovoljstvo nam je bilo sarađivati sa našim partnerima u #Bar arhitektonskim studijom Basketing Architecture & Engineering kojima zahvaljujemo na podršci za sve analitičke inpute od značaja za pripremu kvalitetne prezentacije zainteresovanim investitorima.

Zajedno, upravo i na lokacijama utvrđenim DUP-om Topolica III, investitorima pružamo #fullservice paket usluga analitike, investicionog i finansijskog planiranja, projektovanja i projekt menadžmenta.