Investments

Consulting

Lobbying

thin


O nama

Nakon više godina iskustva i rada u javnom i privatnom sektoru udružili smo se u okviru ICL Montenegro.

Cilj je da doprinesemo daljem razvoju javnog sektora i privrede u oblasti kvalitetnog upravljanja poslovnim procesima i strateškog planiranja i pripreme razvojnih programa i projekata.

Svoja znanja i iskustva koristimo kao putokaz partnerima u razvoju poslovanja, realizaciji razvojnih politika i projekata. 

U odnosu na javni sektor fokus našeg djelovanja je podrška kreiranju javnih politika i, u vezi sa tim, strateških, programskih i projektnih dokumenata od značaja za dalji društveni i ekonomski razvoj Crne Gore.

Saradnju s privatnim sektorom zasnivamo na dvije dimenzije – inostrane investitore koji Crnu Goru vide kao destinaciju za sigurno širenje svog biznisa i na crnogorske privredne subjekte koji žele da unaprijede svoje kapacitete i poboljšaju poslovanje.

Kako bismo ostvarili zacrtane ciljeve dio ICL Montenegro je i širi ekspertski tim iz različitih oblasti, sa snažnom biografijom i referencama.

Portfolio naših usluga, između ostalog, baziran je na sljedeće ključne četiri oblasti:

Investicioni konsalting

Finansijski konsalting

Pravni konsalting

Marketing konsalting


Strateški poslovni

partneri

O projektima